top of page
ป้ายราคาพลาสติก สีใส แบบเสียบชั้นไม้ / แบบเสียบข้างล่าง / แบบเสียบข้างบน

ป้ายราคาพลาสติก สีใส แบบเสียบชั้นไม้ / แบบเสียบข้างล่าง / แบบเสียบข้างบน

฿65.00 ราคาปกติ
฿60.00ราคาขายลด

ป้ายราคาพลาสติก ป้ายพลาสติกคุณภาพดี 
แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน

มี 3 แบบ แบบเสียบชั้นไม้ / แบบเสียบข้างล่างชั้นกระจก / แบบเสียบข้างบนชั้นกระจก
ป้ายสูง 4.3 cm.
จำนวน 1 ป้าย

-แบบเสียบชั้นไม้ สามารถใช้กับไม้ขนาด25มิลได้
-แบบเสียบข้างล่าง(ป้ายหงายขึ้นบน ตัวเสียบอยู่ข้างล่าง)และเสียบข้างบน(ป้ายหงายลงล่าง ตัวเสียบอยู่ข้างบน) เหมาะสำหรับกระจก 5-10 มิล

RELATED PRODUCTS